ไอเดียจัดสวนบาหลี สวยเก๋ เหมาะกับอากาศเมืองร้อน

ไอเดียจัดสวนบาหลี
ไอเดียจัดสวนบาหลี

ไอเดียจัดสวนบาหลี สวยเก๋ เหมาะกับอากาศเมืองร้อน สวนบาหลีถือเป็นหนึ่งในสไตล์การจัดสวนยอดนิยมอีกสวนหนึ่งเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะแถบพื้นที่เมืองร้อนอย่างบ้านเรา  ลักษณะพันธุ์ไม้ ที่ใช้เป็น พันธุ์ไม้ ในตระกูลใกล้เคียงกับ พันธุ์ไม้ ที่ใช้ใน สวนเมืองร้อน เช่น ชบา กล้วยประดับ เฮลิโคเนีย พลับพลึง ลั่นทม โกสน เฟินชนิดต่างๆ ไผ่ ปาล์ม และไม้น้ำต่างๆ กก บัว คล้าน้ำ เนื่องด้วย ชาวบาหลี มีความเชื่อว่า ต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆ มีชีวิตและวิญญาณ ส่วนต่างๆ ของต้นไม้จึงมักถูกนำมาใช้ทั้งเพื่อเป็น ยารักษาโรค และเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ เนื่องจากบรรยากาศของ วิถีชีวิตแบบบาหลี เกี่ยวพันกับความเชื่อ ทางศาสนา และวิถีชีวิตประจำวัน อยู่มาก ประติมากรรมรูปสลักต่างๆ ทั้งรูปคน สัตว์ อมนุษย์ จึงถูกนำมา จัดประดับ เพื่อให้เกิด บรรยากาศเกี่ยวพันกับ การดำเนินชีวิต ของชาวบาหลี ไม้ที่นำมาใช้ใน งานประติมากรรม มีการแบ่งประเภทเป็นหลายประเภท โดยแบ่งตามคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ ความสวยงาม ความศักดิ์สิทธิ์ ความแข็งแรงคงทน และ ความอ่อนของเนื้อไม้สำหรับใช้ใน การแกะสลัก อาทิ ไม้ขนุน นิยมนำมาทำศาลสักการะ หน้ากาก และของใช้ในพิธีกรรมต่างๆ มีการใช้ส่วนประกอบ ทางสถาปัตยกรรม อาทิ ซุ้มประตู กำแพง เป็นบริเวณแบ่งสัดส่วนใน สวนไม้ไผ่ เป็นวัสดุสำคัญที่นิยมใช้ใน การก่อสร้าง หลังคาของอาคาร พื้นถิ่นนิยมมุงด้วยกก โดยเฉพาะต้นอลัง-อลัง เป็นชนิดที่นิยมใช้กับ ลักษณะเด่นประการหนึ่งของสวนบาหลีในศาสนสถานคือการใช้สระน้ำและคูน้ำเป็นภาพสะท้อน ปรากฏอยู่ในสวน สวนน้ำในบาหลีมักสร้างบ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งค่อนข้างตื้นและปลูกพืชน้ำต่างๆ ลัทธินิกายฮินดูเริ่มเข้าสู่บาหลี โลกของตำนานบาหลีในต้นศตวรรษที่ 11 ถูกสร้างขึ้นจาก Divine Nothingness ผู้สร้างที่สำคัญที่สุดคือ Sang Hyang Vinthi ผู้สร้างเทพเจ้าอื่น เพื่อปกป้องพวกเขาคือพระเจ้าที่สร้างแผ่นดิน น้ำ ท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว เมฆ และดาวเคราะห์ในทิศทางต่างๆ โดยปกติการวางแนวสถาปัตยกรรมบาหลีจะยึดหลักสี่ทิศ โดยเฉพาะวัด บ้าน หรือลาน จะจัดหันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งถือเป็นทิศศักดิ์สิทธิ์ มุมทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านจะเป็นฐานของบรรพบุรุษ บูชา. ทิศเป็นทิศเหนือ. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช้เป็นทิศทางของห้องครัวและท่อน้ำทิ้ง ชาวบาหลีเชื่อว่ามีวิญญาณที่คอยปกป้องทุกสถานที่ ทั้งลำธาร หุบเขา และชายหาด ชายฝั่ง และป่าทึบ บริเวณที่รกร้างและรกชัฏ เป็นที่สถิตของบรรดาสิ่งมีอำนาจเหนือธรรมชาติ ชาวบาหลีเชื่อว่า สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ไม่ได้อยู่ในน้ำ แต่จะมาจากอีกฝั่งของผืนน้ำ ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นด้วย ความกว้างของทะเล ที่ดูกว้างใหญ่ไพศาล หรือ อาจเป็นด้วยสายน้ำทั้งหมด บน เกาะบาหลี พัดพาสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงทะเล ทั้งนี้ ลักษณะสำคัญของ สวนแบบบาหลี คือ ควรมีความร่มครื้มด้วย ไม้เมืองร้อน ที่พบในพื้นถิ่น มีสิ่งประดับที่สะท้อนอารมณ์ แบบบาหลี และแสดง

 

องค์ประกอบของสวนบาหลี

1.บ่อน้ำ สระน้ำที่ใช้ตกแต่งสวนสไตล์บาหลีแท้ๆ โดยทั่วไปจะทำเป็นบ่อสี่เหลี่ยม โดยใช้ศิลาแลงที่สกัดจากแท่งไม้ให้มีความลึกประมาณ 30-50 ซม. ขนาดของบ่อขึ้นอยู่กับพื้นที่สวน ในสระน้ำมีพันธุ์ไม้น้ำหลายชนิด เช่น กก บัว คล้าน้ำ เป็นต้น

2. งานศิลปะและประติมากรรม งานศิลปะส่วนใหญ่ที่ใช้ในการตกแต่งสวนบาหลีมีพื้นฐานมาจากศาสนา โดยเน้นที่การแกะสลักและช่างไม้ ประเภทของไม้จะถูกจำแนกตามคุณลักษณะที่สำคัญ เช่น ความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ ความทนทานและความนุ่มนวลของไม้ที่ใช้แกะสลัก ได้แก่ งานประติมากรรมที่สะท้อนสไตล์ชาวอินโดนีเซียและบรรยากาศแบบอินเดีย นับตั้งแต่มีการสร้างซุ้มประตู รูปสลักต่างๆ ของพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระโพธิสัตว์วัชระอื่นๆ ได้ถูกสร้างขึ้นตามอารยธรรมอินเดีย และประติมากรรมตามตำนานโบราณเกี่ยวกับเทพเจ้าและยักษ์ต่างๆ ถูกนำมาใช้เพื่อวางรูปปั้นต่างๆ คนส่วนใหญ่จึงเลือกวางไว้ข้างหน้า บ้าน. ตำแหน่งต้องมองเห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณประตูทางเข้าบ้านหรือบริเวณสวนหน้าบ้านเพราะเชื่อว่าการวางรูปปั้นที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรูปปั้นเคารพจะช่วยดึงความสงบ เข้ามาในบ้านทำให้รู้สึกเหมือนถูกปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา

3.ต้นไม้ ต้นไม้ที่นำมาปลูกในในสวนบาหลี เน้นพรรณไม้ที่ให้ความเขียวและความชุ่มช่ำ เพื่อให้ได้บรรยากาศของป่าฝน โดยเฉพาะไม้ที่มีลักษณะเป็นกอเป็นกลุ่ม ประเภทเฮลิโกเนีย กกหรือคล้าน้ำ เพราะช่วยให้สวนมีความสดชื่น ส่วนเฟิร์นจะช่วยให้สวนริมสระมีความเขียวที่หลากหลาย ทางด้านของดอกไม้ จะนิยมใช้ลั่นทม ทำให้สวนดูมีสีสันมากขึ้น แต่นิยมปลูกกันแค่ต้นเดียว พอให้มีร่มเงาตามธรรมชาติริมบ่อเท่านั้น

4.แสง สวนบาหลีมักจะนิยมตกแต่งไฟเฉพาะบางจุดเท่านั้น เพื่อให้ตอนกลางคืนมีไฟส่อง บางแห่งใช้เป็นโคมไฟ โคมไฟหินทราย โคมไฟระย้า โคมไฟหัวเสา ควรระวังเวลาตกแต่งโคมไฟควรติดตั้งให้สูงกว่าระดับพื้นดินอย่างน้อย 10-15 เซนติเมตร…. หรือบางสถานที่อาจใช้แสงเทียน โป๊ะไฟ ตะเกียง เพิ่มเติมด้วยเสียงเพลงของบาหลีขับกล่อมเบาๆ และกลิ่นหอมอวลของธูปสมุนไพร ช่วยสร้างบรรยากาศและกลิ่นอายของบาหลี ทั้งยังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบริเวณประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

5. ทางเดินภายในสวน ปูด้วยหินก้อน อิฐบล็อก หรือปูพื้นด้วยกรวดก้อนเล็ก และทำทางเดินข้ามสระน้ำ เป็นธีมที่นิยมกันมากค่ะ
6.แสงไฟ มีส่วนสำคัญที่ทำให้สวนยามค่ำคืนดูสวยงามนวลตา ไม่น่ากลัว ควรตั้ง  โคมไฟหินทราย โคมไฟระย้า โคมไฟหัวเสา โดยตั้งโคมไฟให้สูงกว่าระดับพื้นดินอย่างน้อย 10 – 15 ซม. หรืออาจใช้แสงเทียน โป๊ะไฟ ตะเกียง เพิ่มเติมด้วยเสียงเพลงบรรเลงขับกล่อมเบาๆ และกลิ่นหอมอวลของธูปสมุนไพร ช่วยสร้างบรรยากาศและกลิ่นอายที่ผ่อนคลายให้ครบ

7. ระเบียง พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างสวนกับตัวบ้าน เพิ่มพื้นที่ว่างกลางแจ้ง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ทรอปิคอลและของแต่งบ้านที่ให้กลิ่นอายเมืองร้อน อย่าง หมอนอิงลายใบไม้สวยๆ หรือ เฟอร์นิเจอร์หวายก็กิ๊บเก๋

การจัดสวนแบบบาหลีคล้ายคลึงการจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล เน้นความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ รายล้อมด้วยป่าสีเขียว ปูหญ้าคลุมดิน ปลูกไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน หรือปลูกพันธุ์ไม้เมืองร้อน สวนบาหลีส่วนใหญ่มีบ่อน้ำสระน้ำหรือธารน้ำไหลเพิ่มความเย็น เอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นบาหลีที่สำคัญที่สุดคือ การวางอิฐมอญซ้อนกันตามแบบสถาปัตยกรรมบาหลี ซึ่งทำได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ผนังกำแพง เสาต้นใหญ่ หรือใช้วางทอดเป็นทางเดินยาว รวมถึงการประดับด้วยประติมากรรมรูปปั้น รูปแกะสลัก ตุ๊กตาหินทรายฯ ในแนวฮินดู

 

1. Outdoor living areas: พื้นที่พักผ่อนกลางแจ้ง ประกอบไปด้วย ซุ้มไม้เลื้อย หรือ ศาลา ไม่เพียงแค่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วยังช่วยให้เราได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศสวนอีกด้วย นอกจากนี้ หากมีพื้นที่บริเวณกว้างให้เพิ่มส่วนของทางเดิน บันได สะพาน สระน้ำ สำหรับสนามหญ้าจะมีเป็นบางมุมหรือไม่มีก็ได้

2. Plants with tropical style: เลือกปลูกพันธุ์ไม้เมืองร้อน เช่น พลับพลึง ลั่นทม ปาล์ม เฟิร์นชนิดต่างๆ ต้นไผ่ ชบา กล้วยประดับ เฮลิโคเนีย ผกากรอง บานบุรี เป็นต้น เพราะเป็นพรรณไม้ที่ทนทาน เหมาะกับอากาศร้อนชื้น

3. Decorative ornaments: ของประดับตกแต่งที่บ่งบอกความเป็นสวนบาหลี ได้แก่ ประติมากรรมรูปปั้นต่างๆ เช่น รูปคน สัตว์ อมนุษย์ นอกจากนี้ยังมี รูปแกะสลักจากไม้ กำแพงน้ำตก น้ำที่พุ่งออกจากกำแพง หิน ม่านน้ำ โคมไฟ โป๊ะไฟ ตะเกียง และ กำแพงอิฐ ฯลฯ สามารถนำมาประดับตกแต่งเพิ่มจากพรรณไม้เมืองร้อนช่วยเพิ่มความเป็นสไตล์บาหลีได้อย่างดี

4. Water features: เสียงน้ำไหลเบาๆนุ่มๆ ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายและเป็นสัญลักษณ์ของสไตล์สวนเมืองร้อนอีกด้วย

5. Paths: สร้างเส้นทางเดินภายในสวนด้วยหินก้อน อิฐบล็อก หรือปูพื้นด้วยกรวดก้อนเล็ก แล้วมีทางเดินข้ามสระน้ำ เป็นธีมที่นิยมกันมากค่ะ

6. Outdoor lighting: แสงไฟสีนวลช่วยเพิ่มความเอนเตอร์เทนสำหรับทำกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆในช่วงเวลากลางคืน เช่น โคมไฟหินทราย โคมไฟระย้า โคมไฟหัวเสา แล้วควรระวังเวลาตกแต่งโคมไฟให้สูงกว่าระดับพื้นดินอย่างน้อย 10-15 ซม. ด้วยค่ะ

7. A wide veranda or covered patio: เฉลียงหรือระเบียงที่ยื่นออกจากบ้าน เป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างสวนกับตัวบ้าน เพิ่มพื้นที่ว่างกลางแจ้ง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์บาหลีและของตกแต่งชิ้นอื่นๆ ก็ได้บรรยากาศบาหลีเช่นกัน ออกแบบบริเวณบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.